rxcr.net
当前位置:首页 >> 成语集什么什么一 >>

成语集什么什么一

集腋成裘

一把死拿 比喻因循守旧,不肯变通. 一败如水 形容军队打了大败仗,象水泼到地上那样不可收拾. 一败涂地 形容失败到了不可收拾的地步. 一般见识 平常的见识.表示不要跟知识低、修养差的人争论,说“不要跟他一般见识.” 一斑窥豹

集腋成裘 [jí yè chéng qiú] 腋:腋下,指狐狸腋下的皮毛;裘:皮衣.狐狸腋下的皮虽很小,但聚集起来就能制一件皮袍.比喻积少成多.

一步一趋、一缘一会、一年一度、一熏一莸、一模一样、一心一计、一张一弛、一坐一起、一心一德、一手一脚、一酬一酢、一草一木、一痴一醒、一龙一蛇、一家一火、一班一级、一来一往、一觞一咏、一薰一莸、一还一报、一心一意、一枝

百不当一 百不获一 百不失一 百喙如一 百里挑一 报效万一 背城借一 表里不一 表里如一 不管三七二十一 参差不一 发昏章第十一 纷纷不一 归十归一 合而为一 合而为一 合二为一 合两为一 毁誉不一 较若画一 若画一 九九归一 凭城借一 十不当一 始终如一 始终若一 说一是一天下第一 万不失一 惟精惟一 未知万一 相与为一 心口不一 心口如一 言行抱一 言行不一 言行若一 终始如一 终始若一 众多非一 众口如一

一心一意、一五一十、一年一度、一模一样、一点一滴、一唱一和、一瘸一拐、一张一弛、一举一动、一来一往、一针一线、一生一世、一草一木、一步一个脚印、一字一句、一是一,二是二、一递一声、一拉一唱、一予一夺、一箪一瓢、一马

一言为定、 一表人才、 一团和气、 一事无成、 一心一意、 一五一十、 一路平安、 一马当先、 一知半解、 一动不动、 一鸣惊人、 一年一度、 一本正经、 一模一样、 一筹莫展、 一声不吭、 一叶知秋、 一览无余、 一点一滴、 一年半载、 一技之长、 一意孤行、 一笔勾销、 一如既往、 一泻千里、 一反常态、 一尘不染、 一拍即合、 一反既往、 一劳永逸

是要“集腋成裘”的吗?您说的应该没有.不行再想.

鸾翔凤集、鸠集凤池、集腋为裘、衣冠云集、百感交集、 远怀近集、集思广议、云合雾集、鳞集仰流、云屯雾集、 沙鸥翔集、龙腾凤集、蝇集蚁附、蜂附云集、鳞集毛萃、 集萤映雪、集矢之的、星流影集、蚁萃螽集、集苑集枯、 攒三集五、烟霏雾集、波委云集、云集景附、瓦玉集糅、 云集响应、云集景从、蚁集蜂攒、高飞远集、鳞集麇至、 蚁附蝇集、观者云集、集腋成裘、麇集蜂萃、群贤毕集、 惊喜交集、矢如雨集、雨凑云集、集蜂萃、鸟集鳞萃、 集思广益、雾集云合、一呼即集、神安气集、云屯雨集、 悲喜交集、百端交集、乌集之交、成群集党、成集党、 云蒸雾集、蜂攒蚁集、乌集之众、一呼而集、云次鳞集、

集思广益 jí sī guǎng yì 成语解释 集:集中;思:思想;广:扩大;益:好处.集中群众的意见和智慧;取得更好的效果.也指集中众人的思想和智慧;广泛吸收好的意见. 成语出处 三国 蜀 诸葛亮《教与军师长史参军掾属》:“夫参署者,集

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rxcr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com