rxcr.net
当前位置:首页 >> 26 32的竖式计算并验算 >>

26 32的竖式计算并验算

竖式计算32*26解题思路:两个乘数末位对齐,分别将第二个乘数从末位起每一位数依次乘上一乘数,将所以步骤计算的结果相加解题过程:步骤一:6*32=192步骤二:20*32=640步骤三:将以上步骤计算结果累加为832存疑请追问,满意请采纳

如图

32*26=83242.3+15.9=58.2 42.3 +15.9 58.2 780÷9=86…6验算:538÷3=179…189*47=418320-15.6=4.4 20 ?15.6 4.4

因为 乘法与除法是互为逆运算的,所以 乘法的计算可以用乘法来验算的,所以 26x32的验算需要这么写:计算:26x32=832 验算:832÷32=26 结论:由验算可知,计算是正确的.

(1)32*26=832(2)8.5+4.2=12.7(3)5.3-1.9=3.4(4)*609÷3=203验算:(5)76*54=4104(6)*322÷8=40…2验算:

325*27=8775; 3 2 5 * 2 7 . 2 2 7 5 6 5 0 8 7 7 5 417*32=13344; 4 1 7 * 3 2 . 8 3 4 1 2 5 1 1 3 3 4 4 26*283=7358; 2 8 3 * 2 6 . 1 6 9 8 5 6 6 7 3 5 8 23*152=3496. 1 5 2 * 2 3 . 4 5 6 3 0 4 3 4 9 6

206x32=6592 验算:6592/32=206 仅供参考

(1).28°38′12〃+61°21′48〃 =89°59′60″ =89°60′ =90° (2).180°-81°32′25″ =179°59′60″-81°32′25″ =98°27′35″ (3).12°26′35″*6 =72°156′210″ =72°159′30″ =74°39′30″ (4).49°13′÷6 =48°72′60″÷6 =8°12′10″

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rxcr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com